Wsparcie NGO

Informacje udzielane bezpośrednio w naszej siedzibie, przez stałych pracowników. Z osobami udzielającymi informacji i pomocy w zakresie bieżącej działalności organizacji pozarządowych można skonsultować się osobiście, …

Ekonomia Społeczna

Jedną z głównych przestrzeni działania naszego stowarzyszenia jest ekonomia społeczna, zwana często przedsiębiorczością społeczną. W skrócie, ekonomia społeczna jest dziedziną która łączy działalność rynkową z …

DOWES

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Czym się zajmujemy? Naszą misją jest wsparcie Ekonomii Społecznej na terenie subregionu Wrocławskiego. Cel ten realizuje poprzez podnoszenie kwalifikacji oraz …

Szukasz pracy w NGO?

Oferujemy płatne staże (ponad 1600 zł netto miesięcznie) w stowarzyszeniach i fundacjach – z możliwością podjęcia dalszej pracy. Projekt zakłada także odbycie kursów przygotowujących oraz szkoleń zawodowych  …