Autor: RCWIP

Nabór Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) na utworzenie nowego miejsca pracy w Istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym/ Istniejącym Podmiocie Ekonomii Społeczne- ponowne przedłużenie terminu składania wniosków.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 informują o przedłużeniu …

Nabór Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) na utworzenie nowego miejsca pracy poprzez założenie nowego Przedsiębiorstwa Społecznego- ponowne przedłużenie terminu składania wniosków.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 informują przedłużeniu …

Lista rankingowa Podmiotów chcących utworzyć nowe miejsce pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych i/lub Podmiotach Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław”

Lista rankingowa Podmiotów chcących utworzyć nowe miejsce pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych i/lub Podmiotach Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – …