Autor: Radosław Bednarski

Ogłoszenie o przedłużeniu rekrutacji na ścieżki wsparcia finansowego (dotacje) w projekcie „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław”- NOWOTWORZONE PODMIOTY

Jako „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” przedłużamy rekrutację na ścieżki wsparcia finansowego – dotację dla nowotworzonych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w subregionie wrocławskim. …

Ogłoszenie o przedłużeniu rekrutacji na ścieżki wsparcia finansowego (dotacje) w projekcie „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław”- ISTNIEJĄCE PODMIOTY

Jako „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” przedłużamy rekrutację na ścieżki wsparcia finansowego – dotację dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w subregionie wrocławskim. …