Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społeczne – Wrocław” – wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych

W związku z zakończoną oceną formularzy rekrutacyjnych na ścieżki wsparcia finansowego w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 poniżej zamieszczamy listę rankingową:

Lista rankingowa