RCWIP w mediach

  • Rozmowa w telewizji Echo24 odnośnie Wrocławskich spółdzielni socjalnych (wrzesień 2017):
  • Rozmowa w telewizji Echo24 odnośnie ekonomii społecznej na dolnym śląsku (listopad 2017):