Zapytania Ofertowe

DOBRA PRACA- w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Akcja-Reintegracja II

Inne

Wyniki zapytania ofertowego NR 20/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Wyniki zapytania ofertowego NR 19/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Wyniki zapytania ofertowego NR 18/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Wyniki zapytania ofertowego NR 17/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Wyniki zapytania ofertowego NR 16/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Wyniki zapytania ofertowego NR 15/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

 Zapytanie ofertowe NR 20/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 19/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 18/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 17/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 16/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 15/RPO/9.1/KZ/DP.RCWIP

Wyniki zapytania ofertowego NR 14/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 14/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Protokół wyboru wykonawcy w postępowaniu NR 4/RPO/9.1./HOT/DP/RCWIP

Rozeznanie Rynku w Projekcie „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”

 Wyniki zapytania ofertowego NR 12/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Wyniki zapytania ofertowego NR 13/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 4/RPO/9.1/HOT/DP/RCWIP

 Wyniki zapytania ofertowego NR 11/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Wyniki zapytania ofertowego NR 10/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 13/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 12/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Wyniki zapytania NR 9/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe nr 11/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 10/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 9/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Wyniki zapytania ofertowego NR 8/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 8/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Protokół wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 7/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Wyniki zapytania ofertowego nr NR 6/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 7/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 6/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 5/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Protokół Wyboru Wykonawcy NR 3/RPO/9.1/HOT/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 3/RPO/9.1/HOT/DP/RCWIP

Wyniki zapytania ofertowego nr NR 4/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Unieważnienie zapytania ofertowego 2/RPO/9.1/HOT/DP/RCWIP

Rozeznanie rynku w projekcie „Dobra Praca – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”

Zapytanie ofertowe NR 2/RPO/9.1/HOT/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 4/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Wyniki zapytania ofertowego nr NR 3/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Wyniki Zapytania Ofertowego NR 2/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 3/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Wyniki zapytania ofertowego NR 1/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 2/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 1/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Protokół wyboru wykonawcy NR 1/RPO/9.1/HOT/DP/RCWIP

Zapytanie ofertowe nr NR 1/RPO/9.1/HOT/DP/RCWIP

Rozeznanie rynku w projekcie „Dobra Praca – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”

Rozeznanie Rynku – anulowanie

Rozeznanie Rynku w projekcie „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”

 

Rozeznanie Rynku w projekcie Akcja-Reintegracja II

Wyniki zapytania ofertowego NR 6/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 6/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP

Wyniki zapytania ofertowego NR 5/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 5/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP

Rozeznanie Rynku w projekcie Akcja-Reintegracja II

 Wyniki zapytania ofertowego NR 4/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 4/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP

Unieważnienie zapytania ofertowego NR 3/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP

Zapytanie ofertowe NR 3/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP

Wyniki Zapytania ofertowego nr 2/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP

Rozeznanie rynku w projekcie „Akcja Reintegracja II”

Zapytanie ofertowe NR 2/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP

Rozeznanie Rynku w Projekcie Akcja-Integracja II – 24.01

Informacja dotycząca anulowania procedury Rozeznania Rynku w projekcie Akcja-Integracja II

Rozeznanie Rynku w projekcie Akcja-Integracja II

Zapytanie ofertowe NR 1/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP – Wyniki

Zapytanie ofertowe NR 1/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP