Nasz Zespół

Łukasz Domagała
Przewodniczący Zarządu
Przewodniczący Zarządu RCWIP. Specjalista z zakresu budowania sieci organizacji pozarządowych i partnerstw. Zaangażowany w rozwój przedsiębiorczości społecznej. Certyfikowany Trener Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Odpowiedzialny za przygotowanie i wdrażanie długofalowych planów rozwoju centrum. Członek zarządu Sieci SPLOT.
lukasz.domagala@rcwip.pl
Karolina Maląg
Wiceprzewodniczący Zarządu
W sektorze pozarządowym od 2005 roku, posiada doświadczenie w prowadzeniu działań animacyjnych, w tym współpracy z dolnośląskimi społecznościami lokalnymi, instytucjami publicznymi, mieszkańcami; inicjatorka kilkunastu dolnośląskich partnerstw lokalnych, animatorka społeczności rewitalizowanych w Wałbrzychu; doradczyni i trenerka z zakresu pozyskiwania funduszy ze środków krajowych i unijnych, budowania i zarządzania projektem oraz zespołem projektowym, budowania i zarządzania partnerstwem lokalnym, planowania strategicznego. Certyfikowana trenerka Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys; członkini Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wałbrzychu (od 2016 r), przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku w Wałbrzychu (kadencja 2017-2020 r.).
karolina.malag@rcwip.pl
Mirosława Hamera
Sekretarz Zarządu
Magister prawa i animator kultury, sekretarz zarządu RCWIP. Obecnie kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, konsultant ds. funduszy unijnych Sieci SPLOT i OFOP, szkoleniowiec i doradca; autor publikacji i ekspertyz na temat funduszy europejskich i podstaw prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce; członek Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz członek Komitetu Monitorującego Program Polska-Saksonia 2007-2013. Interesuje się sportem i fotografią.
miroslawa.hamera@rcwip.pl
Agnieszka Szuba
Dyrektor Finansowy
Z organizacją związana od 2005 roku. Koordynatorka projektów regionalnych oraz ogólnopolskich,głównie partnerskich. Akredytowana trenerka i doradczyni. Magister socjologii, absolwentka Studiów Podyplomowych ”Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej”, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkoły Trenerów Modelu Współpracy. RCWIP dla niej to ciągłe wyzwania, ale przede wszystkim potwierdzenie, że czasem najzwyklejsze rzeczy stają się niezwykłe, po prostu przez robienie ich z niezwykłymi ludźmi! StaroPiaskowoGórzanka, myślami wciąż tam gdzie woda i słońce, zawsze z papierową książką.
agnieszka.szuba@rcwip.pl
Sylwia Matuszko
Kierownik Biura
W sektorze pozarządowym od 12 lat. Posiada doświadczenie w zakresie administracji i koordynacji projektów. Posiada doświadczenie w pracy z ludźmi, nawiązywaniu kontaktów i współpracy z instytucjami publicznymi, dolnośląskimi społecznościami lokalnymi, liderkami lokalnym. Obecnie zaangażowana w realizację projektów dążących do aktywizacji społecznej, zawodowej i integracji mieszkańców, animatorka społeczności rewitalizowanych w Wałbrzychu. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP/SPLOT. Członek Zarządu Stowarzyszenia Animatorów Rozwoju „Zmiana”. Szczęśliwa mama i żona.
sylwia.matuszko@rcwip.pl
Radosław Bednarski
Doradca w DOWES
Z organizacjami pozarządowymi związany od 14 lat. Od 2011 r. koordynuje działaniami Partnerstwa na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu”, którego celem jest działalność na rzecz rozwoju wolontariatu w województwie dolnośląskim. Uczestniczył w realizacji wielu projektów kształtujących polityki publiczne zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym jak i ogólnopolskim m.in. „Centra Wsparcia NGO” w województwach dolnośląskim i opolskim, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim, działania Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego,
radoslaw.bednarski@rcwip.plDolnośląski Festiwal Wolontariatu
Bartłomiej Bartkowiak
Doradca Kluczowy
Obecnie działa jako doradca/szkoleniowiec/doradca biznesowy w zakresie aspektów prawnych zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz innych podmiotów Ekonomii Społecznej.. Koordynował projekty, w ramach których przyznawane było wspracie finansowe dla Spółdzielni Socjalnych, w wyniku których powstało ok. 90 miejsc pracy. Posiada uprawnienia lustratora spółdzielczego. Członek Dolnośląskiej Wojewódzkiej Rady ds. Ekonomii Społecznej. Jest absolwentem socjologii Uniwersytetu Opolskiego, miłośnikiem dobrego kina i sportów motorowych.
bartlomiej.batkowiak@rcwip.pl
Agnieszka Kossowska
Administracja
Specjalistka finansowo- kadrowa we Wrocławiu, odpowiedzialna za kwalifikowalność wydatków projektowych, prowadzenie dokumentacji finansowej projektów, rozliczania wniosków płatniczych oraz księgowością. Ukończone Policealne studium zawodowe o specjalizacji: finanse i rachunkowość. Szczęśliwa mama czwórki dzieci.
agnieszka.kossowska@rcwip.pl
Paweł Bryk
Koordynator Projektu
Koordynator Projektu "Dobra Praca - w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej". Magister kierunku European Studies na Uniwersytecie Wrocławskim i stypendysta programu Erasmus+ na Institut d'Études Politiques w Lille. Pracował w sektorze pozarządowym w Holandii, Australli, Kolumbii oraz Autonomii Palestyńskiej głównie przy projektach dotyczących edukacji nieformalnej, rozwoju lokalnego i pomocy humanitarnej. Z RCWIP-em związany od 2011 roku (z krótką, 5-letnią przerwą). Interesuje się fotografią, kulturą bliskiego wschodu, podróżami oraz turystyką wysokogórską.
pawel.bryk@rcwip.plEfekty hobby fotograficznegoEfekty hobby podróżniczego
Ewelina Wojciechowska
Animatorka Kluczowa
Społecznik z natury, politolog z wyboru. Obecnie kontynuuje studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce. W RCWIP jest zaangażowana w projekty nastawione na budowanie społeczeństwa obywatelskiego we Wrocławiu i okolicach. Prowadząc spotkania NGO Business Meeting i inne spotkania animacyjne stara się efektywnie łączyć ze sobą sektor pozarządowy, publiczny jak i biznesowy w celu tworzenia lepszych warunków do współpracy opartej na uczciwości i wzajemnym zaufaniu. Niepoprawna zwolenniczka debat oksfordzkich (szkoli, moderuje i sędziuje na turniejach krasomówczych)
ewlina.wojciechowska@rcwip.plOferta debat oksfordzkich
Agnieszka Olejarz
Studentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Pracę magisterską pisze na temat bezdomności. Koordynuje konferencje naukowe na Uniwersytecie SWPS z zakresu psychologii rehabilitacji, arteterapii, psychologii zdrowia oraz seksuologii. Prowadzi warsztaty z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, które dotyczą tematyki seksualności, hejtu, Internetu oraz dyskryminacji. Wolontariuszka w Teatrze Integracyjnym EUFORION, który działa przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Aktywnej Rehabilitacji. Stowarzyszanie udziela wsparcia osobom z doświadczeniem choroby psychicznej. Swój wolny czas poświęca na wędrówki po górach oraz oglądanie filmów.
agnieszka.olejarz@rcwip.pl
Monika Michta
Stażystka
Związana z RCWIP Biuro Regionalne Wałbrzych od czerwca 2017 roku. Żywa Książka w wydaniu wałbrzyskim od września 2016 roku. Społecznik od urodzenia. Mol książkowy od 4 roku życia. Wolontariusz od 2001 roku poprzez działalność w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Aktywnej Rehabilitacji. Skończyła Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w zawodzie bibliotekarz-biblioterapeuta. Wychowana we Wrocławiu. Obecnie mieszka w Wałbrzychu, które uważa za swoje miejsce na ziemi. Uwielbia szeroko rozumianą fantastykę, muzykę rockową i filmową, kolorowanki oraz spacery po górach.
monika.michta@rcwip.pl