Protokół wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 7/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego NR 7/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” wyłoniono następującego wykonawcę usługi:

Ośrodek Kształcenia Kursowego „2xTAK”
Beata Puławska

Miechowity 2

51-162 Wrocław

Poniżej protokół wyboru wykonawcy oraz oryginalne zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe

Protokół wyboru wykonawcy