Autor: RCWIP

OGŁOSZENIE O ZASADACH UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO: DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0003/19- listopad 2019

W związku z realizacją projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0003/19, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości …