Autor: Radosław Bednarski

Wyniki oceny merytorycznej na ścieżkę wsparcia finansowego w projekcie Dolnośląski Ośrodek Wspieranie Ekonomii Społecznej – Wrocław (nabór w dniach 22.06.2020-28.06.2020 r.)

Realizatorzy projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy RPDS.09.04.00-02-0003/19 informują o zakończeniu oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych na ścieżki wsparcia finansowego w ramach …

Wyniki oceny merytorycznej na ścieżkę wsparcia finansowego w projekcie Dolnośląski Ośrodek Wspieranie Ekonomii Społecznej – Wrocław (nabór w dniach 15.06.2020-21.06.2020 r.)

Realizatorzy projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy RPDS.09.04.00-02-0003/19 informują o zakończeniu oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych na ścieżki wsparcia finansowego w ramach …

Wyniki oceny merytorycznej na ścieżkę wsparcia finansowego w projekcie Dolnośląski Ośrodek Wspieranie Ekonomii Społecznej – Wrocław (nabór w dniach 01.06.2020-07.06.2020 r.)

Realizatorzy projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy RPDS.09.04.00-02-0003/19 informują o zakończeniu oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych na ścieżki wsparcia finansowego w ramach …

Informacja o zakupie w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19

W ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” RPDS.09.04.00-02-0003/19 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu …