Autor: Radosław Bednarski

Nabór Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) na utworzenie nowego miejsca pracy w Istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym/ Istniejącym Podmiocie Ekonomii Społeczne- ponowne przedłużenie terminu składania wniosków.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 informują o przedłużeniu …

Ogłoszenie o przedłużeniu rekrutacji na ścieżki wsparcia finansowego (dotacje) w projekcie „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław”- NOWOTWORZONE PODMIOTY

Jako „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”  ogłaszamy przedłużenie rekrutacji na ścieżki wsparcia finansowego – dotację dla nowotworzonych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w subregionie …

Ogłoszenie o przedłużeniu rekrutacji na ścieżki wsparcia finansowego (dotacje) w projekcie „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław”- ISTNIEJĄCE PODMIOTY

Jako „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” rozpoczynamy rekrutację na ścieżki wsparcia finansowego – dotację dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w subregionie wrocławskim. …

Ogłoszenie o przedłużeniu rekrutacji na ścieżki wsparcia finansowego (dotacje) w projekcie „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław”- NOWOTWORZONE PODMIOTY

Jako „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”  ogłaszamy przedłużenie rekrutacji na ścieżki wsparcia finansowego – dotację dla nowotworzonych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w subregionie …

Nabór Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) na utworzenie nowego miejsca pracy poprzez założenie nowego Przedsiębiorstwa Społecznego- ponowne przedłużenie terminu składania wniosków.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 informują przedłużeniu …

Nabór Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) na utworzenie nowego miejsca pracy poprzez założenie nowego Przedsiębiorstwa Społecznego- ponowne przedłużenie terminu składania wniosków.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 informują przedłużeniu …

Nabór Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) na utworzenie nowego miejsca pracy w Istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym/ Istniejącym Podmiocie Ekonomii Społeczne- ponowne przedłużenie terminu składania wniosków.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 informują o przedłużeniu …