Bezpłatne konsultacje dot. dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców w NGO i spółdzielniach socjalnych

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych prowadzące we współpracy ze Stowarzyszenim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Wrocławiu zaprasza organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne na bezpłatne konsultacje dot. dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców dostępnego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Pomagamy wypełnić dokumenty do dofinansowania wynagrodzeń pracowników, zlecebiorców, o które organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne mogą ubiegać się w powiatowych urzędach pracy (m.in. art. 15 ZZE, 15 ZZB tarczy), ale także skorzystać z innych instrumentów.

Aby skorzystać z poradnictwa skontaktuj się z nami:
tel. 71 796 3000
e-mail: rcwip@rcwip.pl
lub bezpośrednio
miroslawa.hamera@rcwip.pl

Konsultacje są świadczone w formie zdalnej (telefonicznie, e-mailowo). Możliwe jest świadczenie konsultacji bezpośrednio (indywidualnie) po uprzednim umówieniu się z zachowaniem odpowiednich środków ochronnych.

Wsparcie jest świadczone w ramach usług Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.