Bezpłatne konsultacje wniosków do programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Stocznia i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich ogłosiły nabór wniosków na projekty tematyczne w drugim konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

W związku z powyższym Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych działając w porozumieniu z organizatorami Konkursu zaprasza organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i wszystkie inne podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje w ramach przedmiotowego Konkursu na bezpłatne konsultacje.

Zakres tematyczny konsultacji to m.in.:
– obszary tematyczne projektów w ramach Konkursu,
– konsultacje pomysłów i wniosków,
– elementy wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
– wsparcie merytoryczne na każdym etapie tworzenia projektu,
– metodologia tworzenia projektu

Szczegółowe informacje o przedmiotowym Konkursie znajdują się na stronie internetowej Programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Termin składania wniosków wstępnych w Konkursie upływa 11 stycznia 2021 r.

Konsultacje udzielane są w trybie ciągłym. Udział w konsultacjach jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 71 796 30 00, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl