Dla podmiotów

Jeśli Twoja organizacja zastanawia się nad zatrudnieniem nowych osób ( w tym osób, które były związane z organizacją np. w ramach wolontariatu),  projekt Dobra Praca – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej jest dla Ciebie!

Jeżeli reprezentujesz organizację, która chciałaby się rozwijać i zatrudniać nowe osoby, lecz brakuje Wam środków finansowych na pokrycie kosztów zatrudnienia, rozwiązaniem jest udział w Projekcie. Umożliwia on pozyskanie przeszkolonego pracownika o odpowiednich kwalifikacjach do udziału w opłacanym, 3-miesięcznym stażu. Poza wypłacaniem stypendium stażowego przez okres stażu (około 1620 zł miesięcznie netto), oferujemy opłacanie składek ZUS oraz składek zdrowotnych stażysty, opłacenie kursów zwiększających kompetencje zawodowe (wraz ze stypendium) oraz wsparcie dla samych organizacji przyjmujących stażystów – w postaci zwrotu kosztów wdrażania stażysty (do 500zł miesięcznie na stażystę).

Staże realizowane są w wymiarze całego etatu. Po przyjęciu jednej lub więcej osób na staż, wymagane jest  późniejsze zatrudnienie przynajmniej 50% osób (min. jednej ) na ½ etatu przez okres kolejnych 3 miesięcy po zakończeniu stażu.

 1. Jakie podmioty mogą wziąć stażystę i co trzeba zrobić?

W Projekcie brać mogą udział w pierwszej kolejności podmioty ekonomii społecznej, czyli:

 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • spółki non-profit,
 • spółdzielnie socjalne,
 • centra integracji społecznej,
 • zakłady aktywności zawodowej,
 • kluby integracji społecznej.
 1. Jakie są wymagania odnośnie osób na staż?
 • Osoby powyżej 15 roku życia
 • osoby zamieszkałe na terenie Dolnego Śląska
 • bezrobotne, zarejestrowane w PUP (III profil)
 • bierne zawodowo, jeśli występuje dodatkowa przesłanka, m.in.:

– osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osoby wychodzące z pieczy zastępczej,

– osoby z zaburzeniami psychicznymi,

– osoby niesamodzielne,

– osoby lub rodziny, które doświadczają przemocy.

Przy rekrutacji premiowane są zgłoszenia osób wraz z deklaracją współpracy od podmiotów!

 1. Korzyści dla organizacji:

– refundacja miejsca pracy pracownika przez 3 miesiące;

– możliwość zgłoszenia przez podmiot osób powiązanych z daną organizacją;

– dodatek/refundacja części wynagrodzenia opiekuna stażu, do 500zł na stażystę;

– możliwość przeszkolenia pracownika pod kątem przyszłej pracy,

– realizacja celów statutowych organizacji dotyczących aktywizacji zawodowej.

 1. W celu zgłoszenia do udziału w projekcie, należy wypełnić stosowne dokumenty, w tym również przedstawić dokumenty uprawniające do wzięcia udziału w projekcie:

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie – miejsce zamieszkania

Oświadczenie – korzystanie z PO PŻ

Oświadczenie – bierność zawodowa

Oświadczenie – przesłanka towarzysząca

Deklaracja podmiotu przyjmującego na staż 

Dodatkowo, prosimy o przedstawienie dokumentów poświadczający dany status, tzn. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, orzeczenie psychiatry itd.

Więcej informacji dostępnych w  Regulamin Dobra Praca

Liczba miejsc ograniczona. Staże w organizacjach rozpoczną się w lipcu 2018r.

 

KONTAKT:

dobraprca@rcwip.pl

tel. 71 796 30 00

Mennicza 1, 50-057 Wrocław (w godz. 9-16, od pon do pt)