Dla uczestników – studentów/studentek

Szanowna Studentko, Drogi Studencie,

Jeśli czujesz, że studia to nie wszystko, że żeby dostać wymarzoną pracę, warto już coś wiedzieć i na dobry początek mieć w zanadrzu więcej niż tylko nadzieję że „jakoś to będzie”, to podpowiadamy – prawdopodobnie masz rację.

Skoro już to wiesz, świetnie! Ale co dalej? Proponujemy – zacznij (przeciw)działać!

Podejmij płatny, trzymiesięczny staż w wybranej przez siebie spółdzielni socjalnej, stowarzyszeniu, fundacji, centrum integracji społecznej, zakładzie aktywności zawodowej. Poznaj świat podmiotów ekonomii społecznej i dowiedz się, jak realizować użyteczne społecznie cele, łącząc je z korzyściami bardziej wymiernymi niż sama satysfakcja z niesienia pomocy.

Stypendium stażowe wynosi ponad 1600 złotych netto miesięcznie, a dodatkowo udział w projekcie podniesie Twoje kwalifikacje zawodowe, kompetencje społeczne oraz pozwoli Ci na zdobycie doświadczenia i nowych kontaktów. W ramach stażu opłacane są także składki zdrowotne oraz składki ZUS.

Wciąż mało? Poza płatnym, trzymiesięcznym stażem, zawodowymi i praktycznymi umiejętności, otrzymasz od nas:

 1. Indywidualny Plan Rozwoju,  opracowany przy współpracy z coachem, psychologiem i   doradcą zawodowym;
 2. Udział w 4-dniowym warsztacie wyjazdowym: Rozwój osobisty z elementami integracji
 3. Udział w warsztatach stacjonarnych:
 • ABC poszukujących pracy – w tym tworzenie CV, autoprezentacja;
 • Wolontariat w praktyce i alternatywne formy zatrudnienia;
 • Podmioty ekonomii społecznej;
 1. Doradztwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne);
 2. Refundowane szkolenie/kurs podnoszący kompetencje lub kwalifikacje zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym (np. certyfikat językowy, obsługa maszyn, zarządzanie projektami – szkolenia do 1000 zł/osobę);
 3. Możliwość podjęcia pracy po zakończeniu okresu stażu.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe warunki:

 • Osoby powyżej 15 roku życia
 • osoby zamieszkałe na terenie Dolnego Śląska
 • bezrobotne, zarejestrowane w PUP (III profil)
 • bierne zawodowo, jeśli występuje dodatkowa przesłanka, m.in.:

– osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osoby wychodzące z pieczy zastępczej,

– osoby z zaburzeniami psychicznymi,

– osoby niesamodzielne,

– osoby lub rodziny, które doświadczają przemocy.

Do udziału w najbliższej rundzie staży zapraszamy szczególnie studentów studiów stacjonarnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na orzeczony stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany lub znaczny) lub chorobę psychiczną.

Staże rozpoczną się  1 lipca 2018 roku i będą trwać 3 miesiące, do 1 października. Udział w stażu może być honorowany przez uczelnię jako odbycie obowiązkowej praktyki studenckiej.

Nie zwlekaj – udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoś się do nas:

71 796 30 00

dobrapraca@rcwip.pl

Lub odwiedź naszą siedzibę na ulicy Menniczej 1, 50-057 Wrocław