“Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społeczne – Wrocław” – wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych część B.

W związku z zakończoną ocena formularzy rekrutacyjnych część B do projektu “Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 poniżej zamieszczamy listę rankingową:

Lista Rankingowa Nowe Podmioty