DOWES: OGŁOSZENIE O ZAWIESZENIU NABORU NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ NA UDZIELANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO z dniem 24.08.2020

W związku z realizacją projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0003/19,

  • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz
  • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

informują w dniu 18.08.2020 r. o zawieszeniu z dniem 24.08.2020 r. naboru, na ścieżkę wsparcia finansowego: dotacji oraz udzielania wsparcia pomostowego, związanego z tworzeniem miejsc pracy w:
• nowopowstających Przedsiębiorstwach Społecznych,
• istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych
• Podmiotach Ekonomii Społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w Przedsiębiorstwa Społeczne.

Jednocześnie informujemy, iż ocenie zostaną poddane tylko formularze, które wpłyną:

– złożone osobiście do godz. 16.00 dnia 21.08.2020 r. albo

– zdalnie do godz. 23:59 w dniu 23.08.2020 r.