Dwudniowy bezpłatny warsztat „Zakładanie Podmiotów Ekonomii Społecznej, tworzenie koncepcji działalności podmiotu”

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza osoby fizyczne z terenu subregionu wrocławskiego na bezpłatne dwudniowe warsztaty dot. Zakładanie Podmiotów Ekonomii Społecznej, tworzenie koncepcji  działalności podmiotu

Omówione zostaną m.in. obszary: budowa zespołu i komunikacja, aspekty formalne związane z zakładaniem podmiotów ekonomii społecznej, działalność odpłatna i gospodarcza w podmiotach ekonomii społecznej, umowy o pracę, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, poszukiwanie środków finansowych na prowadzenie działalności, budowa koncepcji produktów / usług w ramach działalności odpłatnej i/lub gospodarczej podmiotów.

TERMIN: 26-27 listopada 2018
GODZINA: 9.00 – 16.00
MIEJSCE: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Piłsudskiego 95 Wrocław

Aby wziąć udział w warsztacie należy wypełnić i wysłać zgłoszenie na adres mail dowes@rcwip.pl.

KARTA ZGŁOSZENIA

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 listopada 2018 r.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Organizatorzy podczas zajęć zapewniają materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu.

Warsztat przeznaczony jest dla osób fizycznych, które chcą zapoznać się z tematyką zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej z terenu następujących powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocław.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).

Szczegółowych informacji udziela:
Jacek Werpulewski
tel. 71 789 92 15
e-mail: j.werpulewski@cwp.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!