Harmonogram DOWES

Poniżej prezentujemy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie “Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” RPDS.09.04.00-02-0003/19: