Jak otrzymać pożyczkę?

Instrukcja krok po kroku:

  1. Sprawdź, czy oferta jest dla Twojej organizacji:

O pożyczkę ze środków Funduszu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, które spełniają następujące kryteria:

– posiadają osobowość prawną,

– głównym celem działalności nie jest chęć osiągnięcia zysku,

– są organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

– lub spółdzielniami socjalnymi.

2. W przypadku pytań, wątpliwości lub problemów z wypełnianiem niezbędnych dokumentów- skontaktuj się z Opiekunem Finansowym:

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Mennicza 1, 50-079 Wrocław, tel./fax (71) 796 30 00

miroslawa.hamera@rcwip.pl

  1. Wypełnij wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumenty do pobrania na stronie lub w biurach regionalnych Funduszu).
  2. Złóż Opiekunowi kompletnie wypełnione dokumenty.
  3. Wniosek o pożyczkę jest rozpatrywany w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia kompletnych dokumentów.
  4. O decyzji podmiot jest powiadamiany telefonicznie i mailowo.
  5. Następuje podpisanie umów, przekazanie dyspozycji przelewu i pobranie opłaty administracyjnej.
  6. Działaj!