Konkurs na stanowisko Pełnomocnika/Pełnomocniczki ds. wdrażania Strategii Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Koalicją na Rzecz Modelu Współpracy Gminy Wrocław z NGO

ogłasza Konkurs na stanowisko

Pełnomocnika/Pełnomocniczki ds. wdrażania Strategii Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi

Pełnomocniczka/Pełnomocnik będzie odpowiedzialna/y za:

 • koordynowanie i monitorowanie procesem wdrażania Strategii Współpracy Miasta Wrocławiaz Organizacjami Pozarządowymi oraz aktywna współpraca z Realizatorami Strategii,
 • realizowanie celów i wdrożenie wybranych działań zapisanych w Strategii,
 • wsparcie w uruchomieniu i rozwoju grup branżowych we Wrocławiu,
 • włączanie wrocławskich NGO we wdrażanie Strategii,
 • prowadzenie sprawozdawczości z realizowanych działań oraz jawność i dostępność informacjidot. Realizowania Strategii,
 • animowanie środowiska wrocławskich NGO tj. integrowanie wrocławskich NGO wokół tematu Strategii i jej wdrażania,
 • promowanie i dbanie o jakość dialogu społecznego prowadzonego wokół zagadnień związanych ze współpracą GW i NGO,
 • wsparcie w procesie ewaluacji Strategii,

Od kandydatek/kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia we współpracy z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi we Wrocławiu,
 • znajomości przepisów prawa dot. współpracy oraz zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych i administracji publicznej, w tym sposobu realizacji zadań publicznych,
 • znajomości i rozumienia Strategii Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjam Pozarządowymi,
 • umiejętności zarządzania zespołem projektowym,
 • znajomości modeli współpracy NGO i administracji publicznej w innych (niż Wrocław) miastach Polski,
 • dobrej samoorganizacji pracy (umiejętności planowania zadań i ich realizacji),

Osobie zatrudnionej zaproponujemy:

 • umowę o pracę na kwotę ok. 3 500 netto/ miesięcznie, zatrudnienie od 01.10.2018r. Do 31.12.2020; zadaniowy czas pracy,
 • biuro w centrum Wrocławia, liczne zasoby wielu NGO skupionych w Koalicji,
 • pracę w dynamicznym i kreatywnym zespole,

 

Pełne CV wraz z opisem doświadczeń zawodowych oraz listem motywacyjnym należy wysłać na

adres dfop@dfop.org.pl do dnia 03 września 2018r.

Prosimy o dodanie do CV formuły wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne.
Szczegółowych informacji na temat stanowiska udziela biuro Federacji.

Pliki do pobrania: