LIDERZY DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Diversja oraz Stowarzyszeniem Różnorodności Społecznej UP-DATE i jest współfinansowany z budżetu Gminy Wrocław.

Celem projektu „Liderzy Dialogu Międzykulturowego” jest zwiększenie wiedzy i świadomości co najmniej 360 mieszkańców Wrocławia (w tym co najmniej 160 uczniów i uczennic wrocławskich szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych) na temat tolerancji, praw człowieka i dialogu międzykulturowego w okresie 1 maja – 31 grudnia 2018 r.

Projekt zakłada następujące działania:
– organizacja Akademii Liderów Dialogu Międzykulturowego – cyklu warsztatów kompetencji międzykulturowych dla przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych zamieszkujących Wrocław. Uczestnicy Akademii po zakończonym udziale w projekcie zasilą szeregi Żywych Książek wrocławskiej Żywej Biblioteki.
– organizacja 2 otwartych Żywych Bibliotek – wydarzeń, których celem jest zmierzenie się uczestników i uczestniczek z własnymi stereotypami i uprzedzeniami poprzez indywidualną rozmowę z przedstawicielem konkretnej grupy dyskryminowanej. W wydarzeniach wezmą udział uczestnicy Akademii, w pierwszym jako Czytelnicy – aby zapoznać się z zasadami projektu, w drugim jako Żywe Książki, pod okiem i opieką doświadczonych Książek.
– organizacja co najmniej 6 warsztatów kompetencji międzykulturowych dla młodzieży z wrocławskich szkół (po 2 w każdej z wybranych szkół) poruszających problematykę stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji oraz mowy nienawiści (w szczególności w internecie) oraz przygotowujących młodzież do udziału w Żywej Bibliotece.
– organizacja 3 Żywych Bibliotek we wrocławskich szkołach dla młodzieży z wrocławskich szkół – wydarzeń, których celem jest zmierzenie się uczestników i uczestniczek z własnymi stereotypami i uprzedzeniami poprzez indywidualną rozmowę z przedstawicielem konkretnej grupy dyskryminowanej.
– organizacja co najmniej 3 warsztatów kompetencji międzykulturowych dla mieszkańców Wrocławia poruszających problematykę stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji oraz mowy nienawiści (w szczególności w internecie).
– organizacja Integracyjnego Wieczoru Międzykulturowego dla mieszkańców Wrocławia z udziałem przedstawicieli wrocławskich mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych.

Dzięki realizacji projektu zwiększy się wiedza i świadomość co najmniej 360 mieszkańców Wrocławia (w tym co najmniej 160 uczniów i uczennic wrocławskich szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych) na temat tolerancji, praw człowieka i dialogu międzykulturowego.