Lista rankingowa Podmiotów chcących utworzyć nowe miejsce pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych i/lub Podmiotach Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław”

Lista rankingowa Podmiotów chcących utworzyć nowe miejsce pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych i/lub Podmiotach Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław”:

 

L.P                 Numer ewidencyjny Numer ewidencyjny
złożonego formularza
Numer ewidencyjny grupy Suma punktów dla grupy Zakwalifikowany/niezakwalifikowany do projektu
1 P/28/106/I G/28 11 zakwalifikowany
2 G/28/107/I zakwalifikowany