Nasi partnerzy

1. Sieci lokalne/regionalne/ogólnopolskie:

 • Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Dolnośląska Federacja Profilaktyki Uzależnień „Ślęza”
 • Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej
 • Partnerstwo Lokalne na rzecz Śródmieścia Wałbrzycha pn. EΠCENTRUM
 • Partnerstwo na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu”

2. Formalne i nieformalne porozumienia:

 • Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
 • Forum Aktywności Lokalnej
 • Stowarzyszenie Animatorów Rozwoju „ZMIANA”
 • Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Wrocławia
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Wałbrzycha
 • Stowarzyszenie Żyj Kolorowo
 • Stowarzyszenie Semper Avanti
 • Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „TRATWA”
 • Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA
 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
 • Fundacja Aktywny Senior
 • Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe
 • Stowarzyszenie „Radość Życia”
 • Urząd Miasta Jelenia Góra
 • Urząd Miasta Wałbrzycha
 • Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
 • Miejskie Centrum Wolontariatu we Wrocławiu
 • Firma PwC Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie
 • Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
 • Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
 • Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
 • Urząd Gminy Dzierżoniów
 • Urząd Miasta i Gminy Międzybórz
 • Rada Wspólnoty Samorządowej „Podgórze”
 • Rada Wspólnoty Samorządowej „Nowe Miasto”
 • Rada Wspólnoty Samorządowej „Śródmieście”
 • Muzeum w Wałbrzychu
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu
 • Miejski Zarząd Budynków „BOK” Śródmieście w Wałbrzychu