Nasza organizacja

O Stowarzyszeniu

 

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) rozpoczęło swoją działalność statutową 8 lutego 2000 roku, wcześniej funkcjonując jako projekt Stowarzyszenia Jowisz „Punkt Informacyjny Forum Inicjatyw Pozarządowych”. Organizacja powstała w odpowiedzi na potrzebę większego zaangażowania lokalnych społeczności Dolnego Śląska w działania zaspokajające potrzeby mieszkańców regionu.

RCWIP od lat prężnie rozwija działalność, która  obecnie obejmuje teren całego Dolnego Śląska. Posiada trzy biura – we Wrocławiu, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Jako organizacja wspierająca działa na rzecz innych organizacji pozarządowych, a także osób, które chciałyby zakładać organizacje. Wspiera inicjatywy oddolne i jest animatorem zmiany społecznej.

Misją organizacji jest „Inspirowanie i wspieranie społeczności lokalnych do aktywnych działań na rzecz rozwoju oraz kształtowania świadomych postaw obywatelskich.” Naczelnymi wartościami stowarzyszenia są: ludzie, szacunek, zaufanie, współpraca, pasja, a hasło przewodnie RCWIP to „Z pasją łączymy ludzi”.

Swoje działania RCWIP realizuje w ramach trzech głównych programów:

1.Program Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego

– zakładanie i funkcjonowanie NGO’s

– pozyskiwanie środków na działania NGO’s

– wsparcie wolontariatu i filantropii

– organizacja spotkań III sektora (np. festyn)

– wsparcie grup nieformalnych i działalności obywatelskiej,

– promocja postaw obywatelskich

2.Program Rozwoju Współpracy Lokalnej

A) rozwój współprac- budowanie i wspieranie partnerstw

– animowanie forów współpracy

– inkubowanie koalicji/federacji organizacji pozarządowych

– animacja społeczności, budowanie strategii

B) wzmacnianie liderów i podmiotów

– animacja i edukacja liderów

– wspierania podmiotów realizujących projekty społeczne

C) działalność ekspercka i badawcza

3.Program Ekonomia Społeczna

– przedsiębiorczość społeczna

– ekonomizacja trzeciego sektora

– wspierania spółdzielczości socjalnej