Nowe Standardy OWES od 23 stycznia 2019 r.

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) stanowią dokument określający zadania OWES, sposób ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

Minister monitoruje, we współpracy z Komitetem Akredytacyjnym, przestrzeganie wysokiej jakości świadczonych przez OWES usług oraz standardów, m.in. poprzez ocenę wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz wizyty monitorujące i audyty w Ośrodkach. 

WAŻNA INFORMACJA: Standardy z przedstawionymi modyfikacjami obejmują wszystkie OWES posiadające akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Poniżej aktualna wersja Standardów OWES (obowiązująca od 23 stycznia 2019 r.):

Standardy OWES