O Funduszu

Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy, czyli wsparcie ekonomii społecznej

Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy (PFP) powstał z inicjatywy dolnośląskich organizacji pozarządowych, które w możliwości udzielania wsparcia finansowego oraz informacji z zakresu zarządzania finansami, upatrywały szansę dla rozwoju i zapewnienia trwałości podmiotów ekonomii społecznej. Tak, w 2012 roku, powstał „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dziś, inspirowany tą samą chęcią wzmacniania pomiotów ekonomii społecznej i wspierania ich przedsięwzięć, PFP prowadzony jest przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Forum Aktywności Lokalnej.

Co oferuje Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy?

Pożyczki typu STANDARD, które pomóc mają zabezpieczyć płynność finansową podmiotu ekonomii społecznej, związaną z realizacją projektu, na który podpisano ze sponsorami stosowne umowy.

Pożyczki typu START GO, by umożliwić podmiotom podjęcie działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej) lub rozwój prowadzonej już przez nie działalności, np. przez wprowadzenie nowych produktów, zwiększenie zatrudnienia.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

O pożyczkę ze środków Funduszu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, które spełniają następujące kryteria:

– posiadają osobowość prawną,

– głównym celem ich działalności nie jest chęć osiągnięcia zysku,

– są organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, lub

– są spółdzielniami socjalnymi.

Jeśli spełniają Państwo wyżej wymienione kryteria i realizujecie działania, na które (p)odpowiedzią mogłyby być pożyczki STANDARD i START GO, to zapraszamy do kontaktu oraz do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, które znajdują się  w poszczególnych zakładkach poświęconych Funduszowi.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Ul. Mennicza 1, 50-079 Wrocław, tel./fax (71) 796 30 00

miroslawa.hamera@rcwip.pl, rcwip@rcwip.pl