Ogłaszamy Nabór Wniosków o udzielenie Wsparcia Pomostowego ( podstawowego)

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 informują o rozpoczęciu naboru Wniosków o udzielenie Wsparcia Pomostowego ( podstawowego).

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości działając zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informują, że  nabór Wniosków o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji)  Wniosków o udzielenie Wsparcia Pomostowego ( podstawowego) rozpocznie się dnia 05.04.2018r. i będzie trwać do dnia 16.07.2018r., do godz. 16.00.

Aby ubiegać się o udzielenie wsparcia,  należy zapoznać się  Regulaminem uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiedni Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie.

Wszystkie dokumenty związane udzielaniem wsparcia pomostowego  w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:

RCWIP – ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław

tel. (71) 796 30 00, dowes@rcwip.pl

informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 8.00 do 16.00

CWP – ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław (dostęp dla osób z niepełnosprawnością)

tel. (71)789 92 15

informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 10.00 do 18.00

Wnioski o udzielenie Wsparcia Pomostowego (podstawowego) przyjmowane będą od dnia 03.04.2018r. do dnia 16.07.2018r., do godz. 16.00.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego w projekcie „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław”;

Załącznik nr 9: Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 10: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielenie Podstawowego Wsparcia Pomostowego

Załącznik nr 11: Wniosek o przyznanie Przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 12: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielenie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego

Załącznik nr 13: Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o udzielenie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego

Załącznik nr 14: Oświadczenie o braku kary zakazu dostępu do środków publicznych