OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO – listopad 2019


W związku z realizacją projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0003/19,

 • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz
 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
  informują o rozpoczęciu naboru, na ścieżkę wsparcia finansowego: dotacji oraz udzielania wsparcia pomostowego, związanego z tworzeniem miejsc pracy w:
  • nowopowstających Przedsiębiorstwach Społecznych,
  • istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych
  • Podmiotach Ekonomii Społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w Przedsiębiorstwa Społeczne.
  Dotacja i wsparcie pomostowe jest udzielane w związku z prowadzoną bądź planowaną do uruchomienia działalnością gospodarczą i/lub działalnością odpłatną w ww. Podmiotach.

W celu zgłoszenia się na ścieżkę wsparcia finansowego, czyli dotacji i udzielania wsparcia pomostowego, należy zapoznać się z:
Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław”,
• Regulaminem rekrutacji na ścieżki udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego: dotacji oraz udzielania wsparcia pomostowego
• Regulaminem udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego,

Miejsce składania dokumentów:
Odpowiednie Formularze Rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami należy wypełnić i złożyć osobiście pod adresem:
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości , ul. Józefa Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław, tel. 71 789 92 15, w godzinach od 9.00 do 16.00.

Termin składania:
Formularze Rekrutacyjne przyjmowane będą w sposób ciągły od dnia 21 listopada 2019 roku. Formularze złożone w okresie 21 listopada do 12 grudnia 2019 roku do godz. 10.00 zostaną ocenione łącznie. Formularze złożone w terminie późniejszym będą oceniane na bieżąco. Ze względu na ograniczone środki Realizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia rekrutacji bądź jej zawieszenia po terminie 13 grudnia 2019 roku.

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.rcwip.pl, www.cwp.wroclaw.pl lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:

 • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław (wejście od ul. Świdnickiej 28 obok Sceny Kameralnej Teatru Polskiego)
  tel. 71 796 30 00
 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości , ul. Józefa Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław, tel. 71 789 92 15 (siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu)

Rekrutacja na ścieżkę finansową – dokumenty do pobrania:

UWAGA ! zmiana dokumentacji rekrutacyjnej

Informujemy, że od dnia 05.12.2019 r. będą obowiązywać zmodyfikowane wersje dokumentów dotyczące obowiązku informacyjnego wynikającego z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO ) .
W związku z powyższym zmianie uległa Deklaracja uczestnictwa do projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” RPDS.09.04.00-02-0003/19. Nowa wersja  deklaracji w załączeniu.


Zasady przyznawania dotacji i wsparcia pomostowego są uregulowane w Regulaminie udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego wraz załącznikami, które znajdują się pod linkiem.