Ostatnie dotacje dla NGO i spółdzielni socjalnych

Obecnie dostępne fundusze unijne pozwalają na uzyskanie dotacji na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących podmiotach Ekonomii społecznej – a więc fundacjach, stowarzyszeniach i spółdzielniach socjalnych. Dofinansowanie umożliwia zakup sprzętu, przystosowanie miejsca pracy i pozwala na pokrycie części kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Co ważne – dzięki dotacjom zatrudnienie znajdują osoby często znajdujące się w trudnej pozycji na rynku pracy.

         W ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej można otrzymać nawet 130.000 złotych na utworzenie spółdzielni socjalnej lub fundacji czy stowarzyszenia bądź stworzenie stanowiska pracy w istniejących podmiotach. Dotacje wynoszą nawet do 20.000 na osobę. Dotacje przyznawane są na stworzenie miejsca pracy m.in. dla osób:

  • niepełnosprawnych (umiarkowany i znaczny stopień);
  • zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy jako bezrobotne;
  • wymienionych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (np. z zaburzeniami psychicznymi czy zwalnianych z zakładów karnych);

Co ważne, wsparcie w projekcie nie kończy się jedynie na przyznaniu dotacji – dodatkowo można skorzystać ze szkoleń, warsztatów, uczestniczyć w doradztwach czy uzyskać wspomnianą wyżej refundację części kosztów prowadzenia działalności. Organizacja rozpoczynające działalność mogą liczyć na 900zł/osobę miesięcznie przez pierwsze pół roku oraz 600zł/osobę przez kolejne 6 miesięcy – pieniądze te mają na celu pomoc w początkowym, najtrudniejszym okresie funkcjonowania.

W praktyce, tylko w tym roku ze wsparcia skorzystało 13 organizacji – 8 nowych oraz 5 istniejących. Pozwoliło to na utworzenie 32 miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej we Wrocławiu i okolicach. Jeśli chodzi o usługi i produkty oferowane przez nowe podmioty na dolnośląskim rynku, wachlarz jest szeroki: od gastronomii, przez rękodzieło – aż po projektowanie stron www czy usługi kosmetyczne.

Jednym z podmiotów który niedawno rozpoczął działalność jest restauracja OnigiriBar, prowadzona przez Spółdzielnię Socjalną Nori:

Poprzez udział w projekcie byliśmy w stanie rozpocząć działalność o której myśleliśmy od lat – po pierwsze dzięki szkoleniom z kwestii formalnych, dotyczących specyfiki pracy spółdzielczej, a po drugie – dzięki samemu wsparciu finansowemu. Bez uzyskania dofinansowania ciężko jest wejść na rynek raczkującym przedsiębiorstwom społecznym – szczególnie przez wysokie nakłady finansowe wymagane na początku. Po uzyskaniu dotacji możemy wciąż liczyć na wsparcie naszych działań – jest to szczególnie pomocne w przypadku kwestii księgowych, dotyczących rozliczania działalności czy doradztwo merytoryczne. – mówi Romuald, który wraz z przyjacielem Rajmundem wpadł na pomysł otworzenia restauracji.

Dotacja Dolnośląskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej pozwoliła też na zakup sprzętu dla Spółdzielni Socjalnej Panato Sito:

Do udziału w projekcie zdecydowaliśmy się dzięki wsparciu i przychylności innej spółdzielni. Zainspirowani ich działalnością postanowiliśmy spróbować o własnych siłach zorganizować pracownię a udział w projekcie wsparł finansowo realizację tego założenia. Udało nam się zakupić kilka sprzętów umożliwiających produkcję gadżetów reklamowych, głównie w branży sitodrukowej. Dofinansowanie usprawniło również zakup oprogramowania do zarządzania zamówieniami, usprawniających sprzedaż. – mówi Ania, zatrudniona w spółdzielni Panato Sito.

Obecnie prowadzony jest kolejny nabór na przyznanie dotacji dla nowych i istniejących podmiotów. Należy się spieszyć, gdyż liczba miejsc jest mocno ograniczona – a kolejne tego typu dotacje nie będą dostępne przed 2019 rokiem.

Więcej informacji na temat dotacji dostępnych jest na stronie DOWES:

NOWE PODMIOTY

ISTNIEJĄCE PODMIOTY