Otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”.

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS pragnie poinformować o ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. l pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.),
otwartym konkursie ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”.
Serdecznie zapraszamy do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów we wskazanych Priorytetach. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:
Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020.
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2020