PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU NR 3/RPO/9.1/HOT/DP/RCWIP

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego NR 3/RPO/9.1/HOT/DP/RCWIP w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” wyłoniono następującego wykonawcę:

 

Pałac Morawa Sp. Z.O.O.

Morawa 1,

58-120 Jaroszów

 

Poniżej prezentujemy protokół wyboru wykonawcy oraz oryginalne zapytanie ofertowe.

Zapytanie Ofertowe

Protokół Wyboru