PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU NR 1/RPO/9.1/HOT/DP/RCWIP

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego NR 1/RPO/9.1/HOT/DP/RCWIP w ramach projektu “DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” wyłoniono następującego wykonawcę:

Hotel Jakub Sobieski

Ul. Św. Rocha 1, 55-200 Oława

 

Poniżej prezentujemy protokół wyboru wykonawcy oraz oryginalne zapytanie ofertowe.

Protokół wyboru DP

Zał. nr 1 Zapytanie Ofertowe