Rozeznanie rynku nr 2/2019/RR/DP/RCWIP

W związku z realizacją projektu, przesyłamy Państwu rozeznanie  dla zamówień o wartości nie przekraczającej 50 000,00 netto PLN na realizację usługi z zakresu zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia przygotowującego do zdobycia certyfikatu UAVO VLOS do 5 kg wraz z zorganizowaniem i zapewnieniem możliwości przystąpienia do certyfikowanego egzaminu dla jednego/jednej Uczestnika/czki Projektu. w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Oferty, prosimy składać zgodnie z zapisami zawartymi w rozeznaniu, do dnia 05.08.2019 r.