Rozeznanie rynku nr 3/2019/RR/DP/RCWIP

W związku z realizacją projektu, przesyłamy Państwu rozeznanie  dla zamówień o wartości nie przekraczającej 50 000,00 netto PLN na realizację usługi szkolenia zawodowego nadającego uprawnienia w zakresie pracy jako operator wózka widłowego, w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty, prosimy składać zgodnie z zapisami zawartymi w rozeznaniu, do dnia 12.08.2019 r.