Rozeznanie rynku nr 4/2019/RR/DP/RCWIP

W związku z realizacją projektu, przesyłamy Państwu rozeznanie dla zamówień o wartości nie przekraczającej 50 000,00 netto PLN na realizację usługi szkolenia zawodowego z zakresu projektowania AutoCAD I stopnia w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty, prosimy składać zgodnie z zapisami zawartymi w rozeznaniu, do dnia 26.08.2019 r.