Rozeznanie rynku nr 5/2019/RR/DP/RCWIP

W związku z realizacją projektu, przesyłamy Państwu rozeznanie dla zamówień o wartości nie przekraczającej 50 000,00 netto PLN na realizację usługi szkolenia terapii ręki w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty, prosimy składać zgodnie z zapisami zawartymi w rozeznaniu, do dnia 09.09.2019 r.

Rozeznanie rynku