Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej i CSR w Cafe Równik

Szanowni Państwo,

Ekonomia społeczna i CSR wkracza we Wrocławiu w nowy etap. W ramach wdrażania Strategii Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2018-2022 zapraszamy na kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej i CSR- 22 październik 2018 r. godz. 13.00-15.00
Miejsce spotkania jest powiązane idealnie z tematem, którym będzie zatrudnianie w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych osób z różnymi niepełnosprawnościami. To jedyna Kawiarnia prowadzona we Wrocławiu przez osoby z niepełnosprawnością umysłową- CAFE RÓWNIK ul. Jedności Narodowej 47.

Jeżeli chcecie:
– zamówić kawę czy herbatę u wyjątkowych pracowników,
– posłuchać, podyskutować z ekspertkami i ekspertami o dofinansowaniu z PFRON, trenerach pracy, płatnych stażach dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

ZAPRASZAMY.

Szczegóły na temat grupy można uzyskać:
Mirosława Hamera, RCWIP- OWES Wrocław
tel. 71 796 3000, miroslawa.hamera@rcwip.pl