Unieważnienie zapytania ofertowego NR 3/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP

Informujemy, że zapytanie ofertowe numer zapytanie ofertowe NR 3/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP w projekcie „Akcja Reintegracja II” z dnia 4 lipca 2018 roku zostaje anulowane, zgodnie z procedurą przewidzianą w ww. zapytaniu.