Unieważnienie zapytania ofertowego NR 23/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Informujemy, że zapytanie ofertowe NR 23/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP z dnia 22 maja 2019 r., zostaje anulowane.