Unieważnienie zapytania ofertowego NR 7/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP

Informujemy, że zapytanie ofertowe numer zapytanie ofertowe NR 7/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP w projekcie „Akcja Reintegracja II” z dnia 6 lutego 2019 roku zostaje anulowane, zgodnie z procedurą przewidzianą w ww. zapytaniu.