UWAGA: Przedłużenie zmiany sposobu składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach ścieżki wsparcia finansowego DOWES

W związku z zagrożeniem rozpowszechniania się koronawirusa SARS-Cov-2  w okresie od 30.03.2020 do 10.04.2020 dokumenty rekrutacyjne dotyczące naboru na ścieżkę wsparcia finansowego: dotacji oraz udzielania wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0003/19 będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Wersje elektroniczne czytelnie i kompletnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać na adresy skrzynek mailowych: biuro@cwp.wroclaw.pl i dowes@rcwip.pl (dokumenty należy przesłać równocześnie na oba adresy email)

Jednocześnie informujemy, że konieczne będzie również dostarczenie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych pod adres Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław w późniejszym terminie, o którym zostaną Państwo indywidualnie poinformowani.

Regulamin rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami znajdują się pod poniższym linkiem:
Rekrutacja do ścieżki wsparcia finansowego DOWES

W przypadku pytań dotyczących projektu i procesu rekrutacyjnego do Państwa dyspozycji pozostają nasi doradcy pod nr telefonów:

664-051-222, 665-940-920, 724-090-001

Zespół Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław