„wESpół wspieramy ekonomię społeczną” – wyniki pierwszego etapu programu

W odpowiedzi na nabór wniosków, który zakończył się 17.05 wpłynęło 27 wniosków z całego województwa. Do drugiego etapu zostało zaproszonych 13 podmiotów.

Lista podmiotów zaproszona do II etapu rekrutacji (video spotkania):

1. Fundacja „Food Think Tank”
2. Arte Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
3. Fundacja Teatr Avatar
4. Stowarzyszenie Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich
5. Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” Bombki
6. Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej
7. Centrum Integracji  Społecznej przy Fundacji „Równi choć Różni” w Lądku-Zdroju
8. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Dzierżoniów
9. Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej
10. Fundacja Kropelka Potu
11. Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa
12. Spółdzielnia Socjalna Panato Sito
13. Stowarzyszenie Żółty Parasol