Wrocław. Bezpłatny warsztat „Tworzenie Spółdzielni Socjalnych”

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają na bezpłatne warsztaty pt.: „Tworzenie Spółdzielni Socjalnych”.

TERMIN 26-27 marca 2019 r.
MIEJSCE ul. Piłsudskiego 95/1 p. I,
we Wrocławiu
GODZINY 09:00 -16:00

Podczas warsztatu  poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Dzień I: 26.03.2019 r.

 • Wprowadzenie do tematyki spółdzielczości socjalnej
 • Ustawa o spółdzielniach socjalnych – w oparciu, której funkcjonuje spółdzielnia socjalna
 • Procedury zakładania spółdzielni socjalnej (wprowadzenie do tematyki)
 • Wsparcie dla spółdzielni socjalnej – wsparcie finansowe i okołofinansowe
 • Kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej.
 • Najczęściej popełniane błędy w spółdzielniach socjalnych.
 • Przykłady działających spółdzielni socjalnych osób fizycznych

Dzień II: 27.03.2019 r.

 • Co chcemy sprzedawać – produkty i usługi
 • Analiza rynku i potencjalni klienci
 • Jak wyróżnić się na rynku – marketing i strategia sprzedaży w spółdzielni socjalnej
 • Formy działalności: działalność gospodarcza i działalność odpłatna pożytku publicznego.

Warsztat jest kierowany do:

 • Osób fizycznych, w tym pierwszeństwo będą miały osoby bezrobotne, które są najbardziej oddalone od rynku pracy to jest takich, które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie innych przesłanek wykluczających, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, które doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej, wskazanych w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osób niepełnosprawnych

które zamieszkują powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław.

Zgłoszenia na formularzu rekrutacyjnym przyjmujemy do 22 marca 2019 r. do godz. 12.00. Wersję elektroniczną lub skan drogą mailową na adres dowes@rcwip.pl.

Podczas warsztatu przewidywana jest przerwa kawowa, obiad oraz materiały szkoleniowe.

Sala szkoleniowa przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Prosimy również o zgłoszenie innych specjalnych potrzeb w formularzu zgłoszeniowym.

Osoby o szczególnych preferencjach żywieniowych proszone są o podanie takiej informacji drogą mailową razem z formularzem zgłoszeniowym.

Wszystkich informacji na temat warsztatu udziela Anna Stanaszek  tel. 71 789 92 15.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa_DOWES

Warsztat realizowany jest  w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.