WROCŁAW – NIE DLA MOWY NIENAWIŚCI W SZKOLE

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Różnorodności Społecznej UP-DATE i jest współfinansowany z budżetu Gminy Wrocław.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości co najmniej 95 nauczycieli, nauczycielek, uczniów i uczennic wrocławskich szkół na temat tolerancji, uprzedzeń, dyskryminacji, praw człowieka i przeciwdziałania mowie nienawiści w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 2019 r.

Projekt zakłada następujące działania:
– przygotowanie co najmniej 15 nauczycieli i nauczycielek wrocławskich szkół do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych i przeciwdziałających mowie nienawiści poprzez organizację cyklu edukacyjnego w ramach Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego
– organizacja warsztatu z zakresu tworzenia gier terenowych i pokazowej gry terenowej dla co najmniej 20 nauczycieli i uczniów wrocławskich szkół, których celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego organizowania gier terenowych;
– przeprowadzenie w co najmniej 4 wrocławskich szkołach ponadpodstawowych warsztatów przeciwko mowie nienawiści wraz z warsztatami z kreatywnego pisania z końcową redakcją tekstów wraz z przeprowadzeniem happeningu przeciwko mowie nienawiści.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości co najmniej 95 nauczycieli, nauczycielek, uczniów i uczennic wrocławskich szkół na temat tolerancji, uprzedzeń, dyskryminacji, praw człowieka i przeciwdziałania mowie nienawiści. Jednym z głównych rezultatów projektu będzie zwiększenie wiedzy i umiejętności co najmniej 15 nauczycieli i nauczycielek wrocławskich szkół w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści. Ponadto bezpośrednim rezultatem działań projektowych będzie uwrażliwienie wrocławskiej młodzieży na przejawy dyskryminacji, przemocy (w tym przemocy rówieśniczej) i nienawiści. Ponadto projekt przyczyni się bezpośrednio lub pośrednio do zwiększenia wiedzy nauczycieli, nauczycielek, uczniów i uczennic wrocławskich szkół na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz podniesienia ich świadomości na temat grup dyskryminowanych. Dzięki realizacji projektu zwiększy się również świadomość młodzieży na temat skutków stosowania języka nienawiści a nauczyciele i uczniowie zwrócą większą uwagę na istotę języka jakim posługują się w przestrzeni publicznej. Dzięki uczestnictwie w grach terenowych uczniowie i uczennice wrocławskich szkół zaktywizują się i zintegrują oraz zdobędą wiedzę na temat historii, tradycji i walorów wielokulturowych Wrocławia.

Wartość całkowita projektu: 43 300,00 zł
Przyznana dotacja: 39 000,00 zł
w tym RCWIP: 18 904,00 zł
w tym UP-DATE: 20 096,00 zł
Finansowy wkład własny: 1 800,00 zł
Osobowy wkład własny: 2 500,00 zł