Wyniki ocen Komisji Oceny Biznesplanów

Poniżej prezentujemy listę wniosków uszeregowanych w kolejności od najmniejszej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego:

Utworzenie nowego miejsca pracy w Istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym/ Istniejącym Podmiocie Ekonomii Społecznej

L.p Nr wniosku Suma punktów Średnia Rekomendacja do wsparcia finansowego
1 G/21/73/I 253 84,33 TAK
2 G/20/70/I 263 87,63 TAK

 

Utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym Przedsiębiorstwie Społecznym

L.p Nr wniosku Suma punktów Średnia Rekomendacja do wsparcia finansowego
1 N/17/63/1/2018 261 87 TAK
2 N/16/57/2/2018 262 87,33 TAK
3 N/16/58/3/2018 262 87,33 TAK
4 N/16/59/4/2018 262 87,33 TAK
5 N/16/60/5/2018 262 87,33 TAK
6 N/16/61/6/2018 262 87,33 TAK
7 N/16/62/7/2018 262 87,33 TAK
8 N/19/65/8/2018 272 90,66 TAK
9 N/19/66/9/2018 272 90,66 TAK
10 N/19/67/10/2018 272 90,66 TAK
11 N/19/68/11/2018 272 90,66 TAK
12 N/19/69/12/2018 272 90,66 TAK

Dotacje współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).