Wyniki zapytania ofertowego NR 1/RPDS/9.1/HOT/”Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być …czyli odkrywamy życie na nowo”/ RCWIP/2022

16 marca 2022

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego  NR 1/RPDS/9.1/HOT/”Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być …czyli odkrywamy życie na nowo”/ RCWIP/2022  w ramach projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być …czyli odkrywamy życie na nowo” nie wyłoniono wykonawcy – brak złożonych ofert.