Wyniki zapytania ofertowego NR 1/RPO/9.4/CAT/OWES/RCWIP/2021

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego NR  1/RPO/9.4/CAT/OWES/RCWIP/2021 w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” wyłoniono następującego wykonawcę:

WZAZ Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej
Ul. Litomska 10
53-641 Wrocław

Poniżej prezentujemy pełną listę podmiotów (wpłynęła jedna oferta):

1. WZAZ Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej
Ul. Litomska 10
53-641 Wrocław