Wyniki zapytania ofertowego NR 1/RPO/9.4/ZW/OWES/RCWIP/2023

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego 

NR 1/RPO/9.4/ZW/OWES/RCWIP/2023 w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” wyłoniono następującego wykonawcę:

STOWARZYSZENIE ŻÓŁTY PARASOL I PARTNERZY

Ul. PRUSA 37/39,50-317 WROCŁAW
NIP 898 21 48 457
REGON: 020865865

Poniżej prezentujemy pełną listę podmiotów (wpłynęła jedna oferta):

1 STOWARZYSZENIE ŻÓŁTY PARASOL I PARTNERZY
Ul. PRUSA 37/39
50-317 WROCŁAW