Wyniki zapytania ofertowego NR 11/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego NR 11/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP w ramach projektu „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznych” wyłoniono następującego wykonawcę usługi:

Dolnośląska Akademia Rozwoju Mirosław Schön

Wileńska 11/5
52-113 Wrocław

 

Zapytanie ofertowe